TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je systém monitorování tlaku v pneumatikách.

Monitorování tlaku v pneumatikách je elektronický systém, který sleduje tlak v pneumatikách vozu a v reálném čase informuje řidiče o případném poklesu tlaku v pneumatikách. Na palubní desce je žlutá kontrolka, která se při poklesu tlaku rozsvítí.

Na jaké vozy se toto nařízení vztahuje

Podle nařízení EU 661/2009, musí mít všechna vozidla, jejichž typ byl schválen po listopadu 2012 a všechna nová vozidla, prodávaná po listopadu 2014, systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Nařízení se nevztahuje na majitele starých vozidel, což znamená, jestliže vozidlo nemělo monitorovací systém tlaku pneumatik v době, kdy bylo registrováno pro provoz, nemusíte později tento systém instalovat.

Na co by jste si měli dát pozor

Spolu s přezouváním pneumatik na zimní a letní pneumatiky je třeba překontrolovat funkčnost TPMS pomocí diagnostiky. Senzory v pneumatice mají životnost až 7 let (záleží na používání auta). Každá automobilka dodává do auta odlišné senzory. Pneuservisy mohou do automobilu namontovat buď originální senzor nebo univerzální senzor. Tyto senzory jsou kompatibilní s 90 % TPMS.

Při výměně pneumatik může dojít k poškození senzoru, které se nemusí projevit okamžitě. Motorista až po nějaké době pozná, že TPMS v autě není v pořádku, ale pak už je velmi těžké dokazovat, že vadu způsobil pneuservis při výměně pneumatik. Proto je nezbytné svěřit výměnu pneumatik výhradně certifikovanému pneuservisu, který má své zaměstnance dobře proškolené v problematice TPMS.